Nhắc đến Lê Thị Kim Liên có lẽ không ít thanh niên không biết về cô gái này, từ quán cafe đến nhà nghỉ, từ bờ đê cho về đến tận phòng ngủ, nơi đâu cũng ngập tràn những hình ảnh của cô dâm nữ này. Ôi thần linh ơi ! cô này đẹp mà hơi điên.

kim-lien (1)

kim-lien (2)

kim-lien (3)

kim-lien (4)

kim-lien (5)

kim-lien (6)

kim-lien (7)

kim-lien (8)

kim-lien (9)

kim-lien (10)

kim-lien (11)

kim-lien (12)

kim-lien (13)

kim-lien (14)

kim-lien (15)

kim-lien (16)

kim-lien (17)

kim-lien (18)

Le thi Kim Lien

Le thi Kim Lien

Le thi Kim Lien

Le thi Kim Lien