Với vẻ đẹp từ hình dáng đến vòng một nảy lửa đã khiến cho bộ ảnh của người mẫu Việt nổi tiếng khi được công bố, được sự quan tâm đông đảo của nhiều cánh mày râu.

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-1

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-2

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-3

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-4

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-5

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-6

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-7

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-8

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-9

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-10

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-11

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-12

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-13

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-14

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-16

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-17

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-18

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-19

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-20

chum-anh-nu-thu-nidalee-cua-my-nhan-viet-21