Những phương pháp nuôi dàn đặc biệt khung 3 ngày

Dàn đề đặc biệt có nghĩa là có nhiều cặp số khác nhau sẽ được tổng hợp lại. Người chơi cần phải tìm ra các tổ hợp về 10 cặp số khác nhau để áp dụng nuôi dàn đề đặc biệt. Đó là việc nuôi dàn đề đặc biệt khung 3 ngày chuẩn