Có rất nhiều người gặp vấn đề kiềm chế việc cờ bạc và điều đó gây ra những vấn nạn cho cuộc sống của họ. Họ có thể không nhận thức ra được rằng họ đã nghiện cờ bạc và đang bỏ ra quá nhiều thời giờ và tiền bạc cho việc bài bạc mãi đến khi những vấn đề này trở nên quá lớn không thể coi thường được. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến cá nhân người đánh bạc và ảnh hưởng đến cả gia đình.

Tại sao một số người dính vào việc nghiện cờ bạc mà những người khác lại không bị? Đã có nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà chuyên môn và họ không có được một sự đồng ý chung về những nguyên do gây ra và yếu tố liên quan đến việc nghiện cờ bạc. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu chung thường tìm thấy được từ những người nghiện cờ bạc như sau.

10 dấu hiệu của việc nghiện cờ bạc

  1. Đánh bạc với số tiền dành cho những chi tiêu cần thiết như thực phẩm, tiền mướn nhà,…
  2. Theo đuổi số tiền thua lỗ để cố gỡ lại.
  3. Phí nhiều tiền và thời giờ cho việc cờ bạc hơn là bạn có thể bỏ ra được hoặc đã dự tính.
  4. Không trả những món tiền thiếu hoặc nợ do việc cờ bạc.
  5. Nói dối hoặc che đậy việc đánh bạc thái quá.
  6. Bỏ bê những trách nhiệm quan trọng như việc làm, việc học hành hoặc gia đình để đánh bạc.
  7. Cảm thấy hối hận về hành vi cờ bạc của mình.
  8. Thường hay nghĩ về việc cờ bạc.
  9. Cãi nhau với bạn bè hoặc gia đình nhất là về vấn đề tiền bạc.
  10. Mượn tiền để đánh bạc.

Trên đây là 10 dấu hiệu của việc nghiện cờ bạc mà ta thường thấy hiện nay. Những cuộc nghiên cứu khác đang được thực hiện và rồi trong tương lai, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những yếu tố đáng nguy này. Chúng ta càng biết nhiều về việc cờ bạc, chúng ta sẽ lại càng làm chủ được đời sống chúng ta hơn.